Bel ve Sırt Ağrılarını Nasıl Önleyebiliriz ?

Modern yaşamın gereği gittikçe ağırlaşan iş ve sosyal yaşam şartları, hareket sistemimizde birçok sorunlara neden olmaktadır.

Bunların başında Bel ve Sırt ağrıları gelmektedir. Bunun başlıca nedenleri

Vücut ağırlığının gittikçe artması, 

Hareketsizlik,

Mide ve bel bölgesinde biriken lüzumsuz yağlardır.

Bu durum doğal olarak,omurların sıkışması ve bel bölgesindeki sinirlere baskı yapmasına neden olur.
 
Sonuçta sırtın alt bölgesinde ağrı meydana gelir.

Aslında Bel ve sırt ağrısının, disklerin aşınması, arthirit, fıtıklaşmış disk, yaralanma, yırtık kas  veya kirişler gibi sayısız nedenleri vardır.

Burada üzerinde durulması gereken hususlar basitçe şunlardır :

Günlük yaşamımızda yaptığımız aktivitelerden hangisi bele zararlıdır ?
 
Zarar vermeden, bu aktiviteler nasıl uygulanır ?

Önemli olan şudur ; Belinizi korumanız için günlük aktivitelerinizi en uygun ve zarar vermeden gerçeleştirebilmeniz için, yapmanız gereken  basit ve doğal

egzersizlerin yaşam boyu omurga sağlığınızı olumlu yönde etkileceyeceğini göz ardı etmemeniz gereklidir.

Sebep ne olursa olsun, bel ağrısının oluşmaması, oluşmuşsa  daha hızla düzelmesi  ve düzeldikten sonra tekrarlamaması çok önemlidir.

Bunun için, beldeki kasları, bağları ve eklemleri korumaya yönelik,  düzgün duruş çok önemlidir.

Günlük yaşamımızdaki  aktiviteleri  uygun pozisyonda gerçekleştirmek, tedavi ve koruma için şarttır.

Aynı pozisyonda uzun süre kalmak, hep aynı gurup bel kaslarını çalıştırdığı için sakıncalıdır.

Ayakta  durmak, oturmak, yürümek, hatta yatmak gibi aktivitelerde  arada pozisyon değiştirilmelidir.

Önerilen çok değişik “ iyileştirme  yöntemleri “ olmakla birlikte en çok reçetesi verilen uygulama şudur: ” Mide ve sırt kaslarını kuvvetlendirmek için düzenli egzersiz yapmak.

Ancak konunun sevindirici bir yanı vardır, o da şudur ; Bel ve sırt ağrısı çekenlerin çoğu ağrı çok şiddetli olsa bile süratli bir şekilde ve tamamen iyileşebilmektedir.

Tedavi için hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, iyileşme gerçekleşmektedir. Hatta bu sorunu olan kimseler belirli bir tedavi görmeseler bile sonunda iyileşmektedirler.

Bel ve sırt ağrısı, bel anatomimizin çeşitli yapılarından kaynaklanan, bir çok değişik nedenlerden de oluşur. Bel ağrısının gizemi de, onun nedenlerinin kolayca bulunamamasındandır.

Bel kasları ve eklem bağları (ligament ) bel ve sırt ağrısı yapabileceği gibi, omurlar arası eklem yüzeylerinin iltihabı ( Artirit ) ve omurlar arası disklerin sorun

yaşaması ve oluşan fıtık bel ağrısının nedeni olabilmektedir.

Bel ağrısının nedeni, omurganın ortasındaki kanalın daralması ( Spinal Stenoz ) sonucu bir sinirin sıkışması da olabilir.

Omurga kanalının daralması, genellikle yaşlılarda disklerin eklem yüzeylerinin ve eklem bağlarının aşınması sonucu meydana gelmektedir.
 
Bel ağrısı omurganın doğuştan bazı anormalliklere sahip olmasından da meydana gelebilmektedir. Bunlar genellikle ağrısızdır. Fakat ilerlemiş şekilleri ağrı yapabilir.

Böbrek, pankreas, aort ve cinsel organların hastalıklarında da ağrı bele vurabilir. Ayrıca bel ağrısı, kanser, kemik iltihabı veya nadir eklem iltihapları (arthirit) gibi çok ciddi hastalıkların bir belirtisi olabilir. Konunun iyi tarafı bu gibi tehlikeli hastalıkların bel ağrısı yapması son derece nadirdir.

alt

Bel ağrısı olanların % 98’inde bel kası, eklem bağı, kemik veya disklerde, omurganın zorlanmasına bağlı geçici bir bozukluk vardır.
 
Belin anatomik yapısının  çok karmaşık olması yanında, hastanın yakınmalarıyla, tıbbî görüntüleme yöntemleri ve hastada ki anatomik ve fizyolojik değişiklikler arasında zayıf bir ilişki vardır. Bu da bel ağrısının nedenin bulunmasını zorlaştırır. Bu koşullarda tanıda ilk önce kanser ve iltihap gibi çok ciddi ağrı nedenleri aranıp aradan çıkartılır.

Sonra hastada bir omurilik sinirinin sıkışıp sıkışmadığı veya tahriş edilip edilmediği araştırılır. Bu olasılıklar bir yana bırakıldıktan sonra ise bel ağrısı olan

hastaların % 85’ine kesin bir tanı konamaz. Hastaların çoğu, bel ağrılarını başlatan bir olay hatırlayamaz.

Fazla ağırlık kaldırma veya kaza geçirme bel ağrısı başlatabilirse de çoğu kez böyle şeyler olmamıştır. Bel ağrısı genellikle görünürde herhangi bir neden olmadan aniden başlar; tıp dünyası bu belirsizliğin bir sonucu olarak çoğu kez çeşitli nedenler arasından birinde karar kılamaz.

Bel ağrısı, çoğu kez sıklıkla yaşamın streslerine de bağlı olabilmektedir.

Ayrıca çözülememiş duygusal sorunların belde gerginlik yaparak ağrılara yol açtığını belirlemiştir.

Aslında böyle durumlarda bel ağrısı çeken hastaların hissettikleri ruhsal fırtınadan kaçmak için bel ağrısına sığındıklarını da düşünmek mümkündür.
 
Aşırı egzersiz yapma sonucu sık olarak bel kaslarında basit ağrı ve acımalar meydana gelir.

Yaşlanma prosesi başladığında ve ileri yaşlarda bel disk ve bağlarında doğal aşınma ve küçük yırtıklar olabilir.

Bel ağrısının nedenini bulmak konunun karmaşıklığı nedeniyle tabir yerindeyse bilimden çok, bir sanattır. Kendiliğinden iyileşme kural olduğundan, ciddî bir hastalık bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra, çoğu kez bel ağrısının gerçek nedenini aramak bile gereksizdir.
 
alt

Bel ağrısının kesin tanısında birçok zorluklar vardır. Bunu netleştirmekiçin bazı araştırma kurumlarında farklı uzmanlık dallarından olan doktorlara, bel ağrısı olan hasta öyküleri yollanarak tanıları soruldu.

Sonuçta; Hastalar aynı olduğu halde gelen yanıtlar birbirinden çok farklı görüldü.

Bu yanıtlarda her doktor kendi uzmanlık dalındaki tanılara ağırlık veriyordu.

Örneğin romatizma uzmanı eklem iltihabını düşünerek kan testleri,

Sinir cerrahı bel fıtığı açısından bilgisayarlı tomografi ( BT ) veya manyetik rezonans görüntüsü ( MR ),

Sinir hastalıkları uzmanı sinir hastalığı olabilir diyerek kas elektriği kaydı ( EMG ) istiyordu. Açıkçası bu konuda kafası karışan sadece hastalar değil, aynı zamanda doktorlardı.

Son araştırmalar bel ağrısında birçok edilgen tedavinin de hiçbir yararı olmadığını göstermiştir. Örneğin bel ağrısında TENS ( Deriden hafif elektrik vererek ağrının giderilmesi ) ve omurganın küçük eklemlerine kortizon benzerleri enjekte etmenin uzun vadede hemen hemen hiçbir yararı yoktur. Buna karşı hâd

veya kronik bel ağrısının önlenme tedavisinde egzersiz çok önemlidir.

Bütün bu sorunlara; 

MASTERCARE – BACK A TRACTION SİSTEM, doğal egzersizlerle sadece vücut ağırlığı kullanılarak hareketli ve eğimli bir platform üzerinde uygulanan,

tıbben onaylı
SIRT GERDİRME SİSTEMİ ile son verilebilmektedir.

Eğimli Traksiyon Masası                  
ile yaşam boyu Bel ve Sırt Sağlığında önemli evreler

Gerdirme                                               
Aktifleştirme
Hareket Etme
Önleme
Rahatlama
Yenilenme

Yeni bel ve sırt koruma sistemi, MASTERCARE  - THE SWEDISH BACK CARE SYSTEM, üst platformu hareketli,15 veya 30 derece eğimli olabilen egzersiz masasında uygulanan, düzenli, bilimsel ve doğal traksiyon egzersizlerine dayalı bir sistemdir.
 
Bu sistemde sadece vücut ağırlığınızı kullanarak uygulanan basit doğal çekme hareketleriyle, hem mide ve bel formu sağlanmakta  hem de bel, sırt ve eklem ağrıları, kas spazmları, sinir köklerindeki günlük aktivitelerin veya stresin neden olduğu baskı ve yorgunlukların azaltılması mümkün olmakta ve vücuttaki kan sirkülasyonunun daha aktif hale gelmesi ile dolaşım rahatsızlıkları da önlenebilmektedir.

Hayatta hiç düşünülmeyen ve üzerinde durulmayan bazı çok basit uygulamalarin, tüm yaşam kalitenizi, sağlığınızı ve formunuzu çok olumlu etkileyeceğini MASTERCARE INVERSION TABLE ile bizzat görüp yaşamış olacaksınız.