Omurga hastalıkları

Omurgamız hayatımız boyunca en çok yüke maruz kalan vücut bölümüdür.

Hastalıklarını bilmek, çabuk önlem alma ve tedavisinde çok önemlidir. 

Siyatik Nedir, Siyatik Tedavisi, Siyatik Ağrıları

Siyatik sık sık, belden veya kalçadan aşağıya, bacağa doğru inen her tür ağrı ve sızılar için kullanılan bir terimdir. Eskiden, kalça sinirinin iltihaplanmasından ileri geldiği kabulnedilirdi.

Oysa günümüzde, bu sinirin geçtiği yollarda, üstüne yapılan herhangi bir baskı veya çoğu kez disk kayması gibi bir tahrik, bu hastalığın en muhtemel ve yaygın nedeni kabul edilir. Kalça siniri vücudun en büyük sinindir. Kol ve bacakların büyük bölümüne hizmet eder.

Bu bakımdan gerçek siyasik, tıpta en tatsız ağrılardan biri olma niteliğindedir. Ancak çoğu kez siyatik dediğimiz ağrı, yukarda belirtilen sinire baskı yapmadan, bel omurlarından aşağıya bacaklara inen bir ağrıdır. Birçok nedenleri

arasında, bel disklerinin hasara uğraması, bel omurlarının bozulması en tanınmışlarıdır.

Habis hastalık:

Omurga kanseri esas itibariyle belkemiğinde doğmasına rağmen, kan yoluyla başka bir yerden taşınıp getirilmiş de olabilir. Disk kay¬ması ve daha önce belirtilen durumlara oranla daha seyrek rastlanır. Ancak göğüs veya ciğer gibi vücudun başka bir yerinde bulunan kanserin omurgaya si¬rayet etmesi sonucu ani bir bel ağrısı ortaya çıkabilir.

Böyle durumlarda bile, bu ağrının gerçek nedeni, çok daha yaygın olan osteoartrit, disk hastalığı gibi daha önce belirtilen hastalıklardan biri olabilir. Bir öğrencinin ödül kazanmış kompozisyonunda gerçekten yazdığı gibi "En yaygın hastalıklar en sık görünenlerdir."

Omurga Kemik Eğrilmesi, Omurga Hastalıkları, Omurga Ağrıları
(Skolyoz, kifoz, lordoz) Omurga Düzleşmesi

Skolyoz ve Skolyoz tedavisi

Skolyoz Hastalığı, Omurganın yanlanmasına eğrilmesidir. Öyle ki, arkadan bakıldığında, omurga dikmiş gibi gö¬rünür ancak aslında yan tarafa eğrilmiştir. Çok az insanın tamamen dik bir omurgası vardır. Yanlamasına bir eğrilme az şey ifade eder ve hiçbir rahatsızlığa da neden olmaz.

Yakın geçmişimizde, II. Dünya Savaşı'ndan önce omurga tüberkülozu ve çocuk felci (poliyomiyelit) ara sıra omurga eğrilmesine neden olmuşlardır, ancak günümüzde modern ülkelerde bu hastalıklara artık ender rastlanır.

Omurganın aşırı "S" yani yanlamasına eğrilmeleri bile rahatsızlık ve ağrı vermeyebilir. Hatta bazı insanlar doğuştan önemli ölçüde skolyozlu olmalarına rağmen, anormal gözükse bile, bu durum onların başına çok az dert olur. "Siyatik skolyoz"u denen hastalıkta, siyatikten hasıl olan ağrıyı dindirmek için vücudun kendiliğinden (spontane) yaptığı gayretle, omurga yanlamasına eğrilir, hasta da haberi olmadan eğri durumda yürür.

 

 

Kifoz ve Kifoz tedavisi

Kamburlukla omurganın arkaya doğrul eğrilmesi kastedilir. Yandan bakıldığında, normal omur¬ganın, göğüs arkasında bulunan beşinci, altıncı ve yedinci sırt omurları

civarında, doğal olarak ileriye doğru eğrilmiş olduğu görülür. İnsanlar yaşlandıkça, boyun daha fazla ileriye doğru eğrilme eğilimi gös¬terir. İnsan, omuzda kamburlaşır. Bu durum, omurların ve disklerin doğal yaşlanma sürecinin bir sonu¬cudur. Bu yüzdendir ki, hiç de yaşlı sayılmayacak insanlar, başkalarına göre çok daha fazla kamburlaşırlar.

Lordoz ve Lordoz Düzleşmesi, Lordoz Tedavisi

Tersine bir eğrilmedir. Omurga ileriye doğru eğrilir, öyle ki mide ileriye çıkar, baş geride ka¬lır. Hamile kadınlar, lordozla, rahimdeki çocuğun sebep olduğu fazla ağırlığı dengelemeye çalışırken omurgalarını eğerler. William Shakespeare bu durum için "hamileliğin gururu" derdi.

Lordoz ve kifozun, bir ölçüye kadar ortaya çıkması doğaldır. Ancak skolyoz, hafif olmadıkça doğal sayılmaz. Bununla beraber hiç skolyozu olmayan pek az insan vardır. Bu biçimsizlikler pek ender bel ağrılarına neden olurlar. Omurgadaki bozukluklar, bu biçimsizliklerin nedeni olmalarına rağmen, ağrıların nedeni de bizzat kendileri olabilir.

Bel ağrılarına neden olan, birçok az rastlanan başka nedenlerde vardır. Bunlardan bir kısmı için özel ilaçlar veya cerrahi tedaviler vardır. Örneğin, osteoid osteoma denen ve kanserojen olmayan ufak bir kemik tümörü, ameliyatla alınmadan önce, omurgada büyük ağrılara neden olabilir.

Ancak bu durum, çok ender bir vakadır ve 40 yaşından büyük insanlarda pek görülmez. Buna benzer olarak, ileri Batı ülkelerinde ender görülmesine rağmen, omurga tüberkülozuna, dünyanın gelişmemiş ülkelerinde hâlâ sık sık rastlanır.