Bilgi Bankası

Askeri Personel Kullanım Gerekliliği

 

ASKERİ PERSONELİN MASTERCARE INVERSION TABLE KULLANIM GEREKLİLİĞİ

Devamını oku...
 

Osteoartrit nedenleri

Romatoid artritten bile daha yaygın bir hastalık olan osteoartrit İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 2,5 'ğunu etkilemektedir. Fakat romatoit artritle karşılaştırıldığında bu dejenerasyon yapıcı eklem hastalığı daha basit ve açıktır. 

Hasara neden olan iltihap değil, ya aşırı kullanım ve zorlama, ya da, yaşlanma sürecinden kaynaklanan aşınıp yıpranmadır. Fakat uzun yıllar süren araştırmalardan sonra bile bazı insanların neden diğerlerinden daha fazla bu hastalığa yakalanma eğlimi taşıdıklarını henüz kimse tam olarak bilmiyor.

 

Devamını oku...
 

Eklemler

Eklemler karmaşık yapılardır, farklı hareket ve işlevleri olan birçok farklı eklem türleri  vardır. 

Eklemleri sınıflandırmanın bir yolu onları sabit olanlar ve mobil (hareketli) olanlar olarak ayırıp, bir de aslında sabit olup, biraz hareket etmesi gereken yarı mobil eklemler şeklinde bir ara grup oluşturmaktır. 

Sabit eklemler kafatası kemikleri arasında yer alanlardır. Bir çocuk dünyaya geldiğinde kafatasının sekiz kemiği birleşmemiştir, fakat çocuk büyüdükçe kemikler kaynaşır ve kafatası sertleşir.

Devamını oku...
 

Omurga hastalıkları

Omurgamız hayatımız boyunca en çok yüke maruz kalan vücut bölümüdür.

Hastalıklarını bilmek, çabuk önlem alma ve tedavisinde çok önemlidir. 

Siyatik Nedir, Siyatik Tedavisi, Siyatik Ağrıları

Siyatik sık sık, belden veya kalçadan aşağıya, bacağa doğru inen her tür ağrı ve sızılar için kullanılan bir terimdir. Eskiden, kalça sinirinin iltihaplanmasından ileri geldiği kabulnedilirdi.

Devamını oku...
 

Kemiklerimiz ve Eklemlerimiz

Nasıl çalışırlar ve neden önemlidirler 

Kas - iskelet sistemi harika ve karmaşık bir mekanizmadır. İskelet 206 kemikten oluşur ve bunlar 650 iskelet kası tarafından sarmalanıp hareket ettirilir.

İskeletin kemikleri iki ana gruba ayrılır:

eksensel iskelet, ya da, vücudun ekseni, ki, bu omurganın kemikleriyle toraksı (göğüs kemiği ve kaburgalar) kapsar; ve ilave iskelet, yani eksensel iskelete tutturulmuş olan organların kemikleri. Omurganın tepesinde sekiz farklı kemikten oluşan kafatası bulunur.

Devamını oku...
 

Ankilozan spondilit ve Artrit hastalığı

Bu, iltihaplı artritin çoğunlukla genç erkekleri etkileyen bir şeklidir.

'Ankilozan' sözcüğü, tutulma yapan, anlamına gelir ve 'spondilit' de belkemiği omurlarını etkileyen anlamındadır. Bu durumda ankilozan spondiliti olan bir kimsenin sırtı tutulur ve ağrı olur.

Genellikle pelvis (leğen kemiği) ile belkemiğini irtibatlandıran eklemlerin iltihaplandığı sırtın alt tarafında başlar. Hastalık ilerledikçe iltihap belkemiğinin üst kısmıyla kalça ve diz eklemlerine doğru yayılır.

Devamını oku...
 

Omurga Yapısı

Omurga Yapısı-Omurga Kanalı ve Sinir Ağları from sporizle.tv on Vimeo.


 

Boyutları: Omurganın uzunluğu 75 cm'dir. Omurganın çapının en fazla olduğu sakrumun tabanı hizasıdır.

Eğrilikleri; Bu eğrilikler iki türlüdür:

1.Önden arkaya
2.Yan

Omurganın boyun ve bel parçasında öne bakan bir konvekslik göğüs ve sakrum bölümünde öne bakan bir konkavlık vardır.

Bu eğrilikler yaş ilerledikçe değişir. Yeni doğanlarda omurganın yalnız göğüs bölümünde konkavlığı öne bakan bir eğriliği vardır. Diğer iki eğrilikler belli belirsizdir. Çocuk oturmağa ve yürümeğe başladıktan sonradır ki önce boyunda sonra belde eğrilikler başlar.

Yan eğrilikler, 4, 5, 6 ncı göğüs omurlarının hizasında görülen hafif bir eğrilik olup, bunun çok vakalarda konkavlık sola bakar, skolyoz adı alan bu yan eğriliklerin de sonradan olduğu kabul edilmekte ve çeşitli sebep¬lere bağlanılmaktadır. (Özel olarak mektep sıralarındaki kötü oturma alışkanlı¬kları bunların içindedir).

Omurganın dış görünüşü

Omurganın oynayabilen kısmı sakrumun üstündeki kalan parçası olup bunun çapı yukarıdan aşağı doğru çoğalır yani omurların büyüklüğü sakruma kadar, gittikçe artar.

Omurganın sakrumdan sonraki parçası ise hareketli olup bu bölümün çapı ise aşağı doğru gittikçe azalır.

Omurganın bütününün ön yüzü omur cisimlerinin üst üste gelmelerinden meydana gelen ortada bir kolon gösterir.

Omurganın arka yüzünde orta çizgi üzerinde dikensi çıkıntıların üst üste durmasından meydana gelen bir ibik ile yanlarda uzunluğuna bir oluk gösterir bu oluk iç yanda dikensi çıkıntı, dış yanda eklem çıkıntılar ve enine çıkıntılarla dipte de omurların laminaları ile sınırlıdır.

Omurganın yan yüzlerinde omurların sapları ile bunların aralarındaki omurlararası delikleri vardır.

Omurga kanalı; Omur deliklerinin üst üste gelmesinden meydana gelen bu kanal, boyunda ve belde üçgen prizmatik biçimde, göğüs bölümünde ise hemen silindiriktir.

Kanalın genişliği; omurganın hareketi fazla olan boyun ve bel bölümlerinde göğüs bölümlerine nazaran daha fazladır.

Omurların gelişmesi ve kemikleşmesi; Her bir omurda döl yatağı içi hayatının üçüncü ayında görüien ilkel kemikleşme noktası vardır. Bunlardan biri cisimde ikisi yanlardadır.

Yanlardakiler üç ve dört yaş arasında cisminki ile birleşirler.

Her omurun çıkınlıları üzerinde beş tane ikincil (sekonder) kemikleşme noktaları vardır, biri diken çıkıntı tepesinde, birerden iki tane yanlarda enine çıkıntıların tepesinde, biri cismin üst yüzünde olmak üzere bulunurlar, sonuncular cismin üst ve alt yüzünde lamel şeklinde bir kemik parçası görünüşünde olduklarından epifiz diskleri adı alır.

Bunlar on ile on dört yaş arasında görülürler; 20 - 25 yaş arasında gelişmeleri sona erer, ve kemik üzerinde hiçbir kıkırdak kısım kalmaz yani kemikleşme noktalarından başlayan bölümler birbirleriyle tamamı ile birleşmiş olurlar. Sakrumun omurlarının birbiriyle birleşmesi ise otuz yaşında tamamlanır.